Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Vammaisneuvoston edustajina kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen työpajassa erityisryhmien kulttuurin hyödyntämisen edistämiseksi olivat Anneli Liukkonen ja Reijo Hämäläinen. Työpaja oli ollut antoisa ja hyödyllinen.

Esteettömistä paikoista tiedottaminen nähdään tärkeänä, uimhalli, Säynätin laavu jne. Vammaisneuvosto voisi tehdä asiasta kannanoton. Harrastushakujärjestelmään tulee jatkossa lisätä myös esteettömät tilaisuudet, tapahtumat, paikat. Esteettömyyspalkinnot voisi ottaa käyttöön uudelleen.

Vammaisneuvostolle halutaan laatia esite, jossa vammaisneuvoston tehtävät ja tarkoitus sekä jäsenten yhteystiedot.

Merkitään, että Sanna Paasonen, Maija-Liisa Sairanen ja johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.