Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kulttuuritapahtuman kuulumiset

Päätös

Tapahtuman suunnittelu käynnistetään tiistaina 24.4.2018 klo 10.00.