Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston kuulumiset

Päätös

Vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa ja esityksiä Essoten toimintasuunnitelmaan 2019.

Liikkuminen Essoten hyvinvointikeskukselle julkisen liikenteen välineillä on huomioitava. Palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys on huomioitava. Palautteiden hyödyntäminen on tärkeää ja läpinäkyvyys kaikissa palveluissa. Kaikille tasa-arvoiset palvelut huomioiden erityisryhmät nähdään tärkeänä. Toivotaan tarkasteltavan, toteutuvatko palvelut tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti eri käyttäjäryhmät huomioiden.