Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Lisättiin Strategia - Hyvän elämän ohjelman valmistelu.

Merkitään, että kansalaisopiston rehtori Matti Laitsaari esittäytyi. Hänen vastuualueellaan elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tehtäväalueella ovat vaikuttamistoimielimet: vammais- ja vanhusneuvosto. Hän osallistuu kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.