Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen (alueellinen/kuntakohtainen)

MliDno-2017-1759

Päätös

Vammaisneuvosto päätti siirtää asian käsiteltäväksi myöhemmin.