Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma

Kuvaus

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien liikunnan harrastamisen kynnyksen madaltaminen, harrastamisen helpottaminen. Yhteistyö mm. liikuntatoimen, eri järjestöjen ja vammaispalveluiden kanssa. Esim. sähköinen haku helpottamaan harrastusmahdollisuuksia.

Erityisliikunnanohjauksessakaan ei saa kaikille soveltuvaa ohjausta. Esim. edellytetään sanallisen ohjauksen seuraamiskykyä.

Esteettömyysohjelman päivittäminen

Kaupungin liikuntapaikkojen esteettömyys, tilojen esteettömyys. Ryhmä voisi kartoittaa eri kohteita.

Julkisten rakennusten tilojen liikkumisen ongelmattomuus, esteettömyyden tarkastaminen, palveluiden ja opasteiden soveltuvuus. Näiden edistämisestä halutaan vammaisneuvoston ottavan vastuuta. Esteettömyysohjelman päivitys on paikallaan.

Apuvälinemessut 9.-11.11. Tampereella. Voiko olla yhteiskuljetus yhteistyössä eri tahojen kanssa tai vammaisneuvoston yhteisenä.

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää jatkaa toimintasuunnitelman työstämistä seuraavassa kokouksessa ja huomioi suunnitelmat vuoden 2018 talousarviossa.

Päätös

Hyväksyttiin.