Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vammaisneuvoston mahdollisten työryhmien perustamiset

MliDno-2017-1758

Päätösehdotus

Vammaisneuvosto päättää perustettavista työryhmistä ja nimeää työryhmiin jäsenet.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti perustaa esteettömyystyöryhmän, johon nimettiin Kauko Väisänen, Sanna Paasonen, Pirkko Luusalo, Satu Hasanen ja Timo Petäjämäki. Ryhmän tarkasteltavaksi tulevat paikkojen, tilojen, palveluiden ja verkkopalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys. Vammaisneuvostoa tulee kuulla palveluiden ja tilaisuuksien suunnittelussa. Kaupungin toimijoiden tulisi aktiivisesti kysyä vammaisneuvoston näkemyksiä yllä mainituissa asioissa.

Päätettiin, että kaupungin johtoryhmälle ja palvelualueiden johtoryhmille viedään vetoomus ja muistutus vammaisneuvoston olemassa olosta ja kuulemisesta paveluiden ja tilaisuuksien suunnittelussa.

Sairaalassa on vaikea vammaisten henkilöiden liikkua, vaikka se on remontoitu, ei esteettömyys ole toteutunut. Esimerkiksi opastetaulut ovat korkealla ja ovat näkövammaisille ja ikäihmisille hankalat. Essotesta voisi kutsua vammaisneuvostoon henkilön, joka vastaa esteettömyysasioista rakentamisessa.

Vammaisneuvosto päätti perustaa myös vammaisten ja erityisryhmien liikkumisen edistämisryhmä, johon nimettiin Reijo Hämäläinen, Hanna-Noora Hurri ja Anneli Liukkonen.

Tiedoksi

Valitut