Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen ja Reijo Hämäläinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Hämäläinen ja Anneli Liukkonen.

Päätettiin, että pöytäkirjat lähetetään kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille ja kokousta seuraavan viikon tiistaina pöytäkirja on allekirjoitettavana kaupungin virastotalon asiointipisteessä.