Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että Rantakeitaan suihkutuolit ova hajonneet, mutta hallilta saadun tiedon mukaisesti niitä ei pystytä korjaamaan eikä hankkimaan uusia. Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja selvittää, mikä on tilanne ja tuleeko vammaisneuvoston ottaa kantaa asiaan.

Päätettiin laatia yhteystietolista vammaisneuvoston jäsenten käyttöön, jossa on sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot niiltä osin, kun yhteystietojen jakamiseen saadaan jäsenten ja varajäsenten lupa.