Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.