Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.