Vammaisneuvosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.