Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vammaisneuvoston toimintasääntö

MliDno-2017-441

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimintasääntö päivitetään uuden hallintorakenteen mukaiseksi.

Päätös

Vammaisneuvoston toimintasääntö pysyy ennallaan muilta osin, mutta pykäliin 3 ja 6 esitetään seuraavanlaisia muutoksia:

3 §
Vammaisneuvosto muodostuu kaupunginhallituksen nimeämästä kuudesta (6) jäsenestä, puheenjohtajasta ja kuudesta varajäsenestä, joista ehdotuksen tekee Mikkelin kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteinen kokous. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta ja kaupunkiympäristölautakunnasta. Sihteerin nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Vammaisneuvoston toimikausi on neljä (4) vuotta.

6 §
Vammaisneuvosto laatii oman talousarvionsa, joka liitetään hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnan talousarvioon. Kaupunki antaa lisäksi vammaisneuvostolle mahdollisuuden käyttää kaupungin toimisto-, yms. palveluita ja osoittaa tarvittaessa sihteerille toimitilat niihin liittyvine kalusteineen ja varusteineen sekä vammaisneuvostolle kokoustilan. Kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen palkkiojärjestelmän mukaisesti.