Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.