Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen avaus ja laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.