Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Esteetön laavu

MliDno-2017-438

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Antti Mattila ja projektipäällikkö Hannu Korhonen esittelivät asiaa.

Esteryn taholta on esitetty toive esteettömästä laavusta. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeessa on hahmotettu rahoitusmahdollisuuksia. Leader-rahoitusmahdollisuus edellyttää hankkeen olevan pieni ja rajallinen, yleishyödyllinen ja toiminnan tulee olla osallistavaa ja voitava toteuttaa osin talkootyötä hyödyntäen.

Tarpeita esteettömän laavun suhteen ovat laituri, kalastusmahdollisuus, paikkana mahdollisesti ihan uusi paikka tai olemassa olevien paikkojen hyödyntäminen.

Lisäksi todettiin, että Pitkäjärvelle on tulossa ensi kesänä esteetön reitti uimarannalle ja esteetön metallirakenteinen laituri.

Valmistelu jatkuu. Vammaisneuvosto kommentoi mielellään suunnittelua ja on mukana siinä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.