Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.