Vammaisneuvosto, kokous 16.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 DigiBus-hanke

MliDno-2017-437

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Projektipäällikkö Kaija Villman esitteli hankkeen toimintaa. Hankkeessa hyödynnetään avointa dataa arkea helpottamaan. Toteutetaan käytännöllisiä ratkaisuja. Yksi näistä on esteettömyyden edistäminen. Yhtenä ratkaisuna on mobiilisovellus, jonka avulla voi löytää esteettömät reitit palveluihin kaupunkialueella. Sovellukseen kerätään tietoa liikuntaesteisten kanssa. Kaupungin ja Esteryn kanssa kootaan tietoa, millainen sovellus tulee olemaan, toivotaan mukaan pääsyä sovelluksen testaamiseen.

Kunnilla on kansallisesti velvoite kerätä esteettömyystietoa omista toimipaikoistaan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) monialapiskelijat selvittävät esteettömyystiedon keräämistä kevään 2017 aikana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että vammaisneuvosto kommentoi mielellään selvityksen etenemistä.