Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vammaisneuvoston lausunto seniorikortin hinnankorotussuunnitelmasta

MliDno-2019-290

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin seniorikortin hintaan suunniteltiin alkuvuodesta korotusta. Samalla kortin käyttöä oltiin laajentamassa niin, että sen voisivat hankkia myös 65 vuotta täyttäneet. Tähän saakka korttia ovat voineet käyttää vain yli 70-vuotiaat.

Seniorikortin hinnasta on päätetty 20. helmikuuta pidetyssä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa. Vammaisneuvostolta pyydettiin lausuntoa ennen lautakunnan kokousta, mutta lausuntoa varten ei ollut erillistä vammaisneuvoston kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.