Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Hasanen ja Pirkko Luusalo.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.