Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Pirkko Luusalo kertoi vammaisneuvoston kaupunkiympäristölautakunnalle liikennevalojen ääniohjauksesta antaman kannanoton vastauksesta ja sen käsittelystä lautakunnassa. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.