Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Mikkelin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys

MliDno-2019-548

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudulla ollaan aloittamassa seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystä. Työ aloitetaan asukaskyselyllä, johon voi vastata 4.3–24.3.2019 välisenä aikana.  Vaaranpaikoista voi ilmoittaa netissä karttapohjaisella kyselyllä, joka löytyy osoitteesta http://apps.strafica.fi/karpalo/mikkelinseutu. Asukaskyselyssä on erikseen vaihtoehtona esteettömyysongelma, johon toivotaan vastauksia etenkin vammais- ja vammaisneuvoston jäseniltä. Mikkelin kaupungin liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola käyttää kyselyn vastauksia hyödyksi myös esteettömyyssuunnitelman päivitystyössä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.