Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava kokous on tiistaina 16.4.2019 klo 16.30 virastotalon lounashuoneella. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.