Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaupungintalon hissihanke, esteettömyyden huomiointi sisätiloissa

MliDno-2018-1716

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto selvittää kaupungintalon sisätilojen esteettömyyden, erityisesti saniteettitilojen suhteen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii asiasta esteettömyyslausunnon. 

Päätös

Vammaisneuvosto laatii esteettömyyslausunnon, kun hissisuunnitelma on valmis. Esteettömyyslausunnossa huomioidaan kokonaisuudessaan esteettömyys eri käyttäjäryhmien kannalta, kuten liikuntavammaiset, näkövammaiset. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungintalolle rakennetaan hissi. Käynti hissiin on suunniteltu tapahtuvaksi rakennuksen pihan puoleiselta julkisivulta, jolloin sisäänkäynti ja itse hissi ovat keskeisellä paikalla. Esimerkiksi toisessa kerroksessa hissillä pääsee valtuustosalin aulaan. Hissin rakentaminen kiinteistöön aiheuttaa tilamuutoksia jokaisessa kerroksessa.

Hankkeen alustavat suunnitelmat ovat valmiit ja urakan tarjouspyynnön valmistelu on käynnissä. Urakka toteutetaan jaettuna urakkana ja rakennustyöt alkavat kesällä 2019.

Hankkeesta vastaavan rakennuttajainsinöörin kanssa on sovittu, että vammaisneuvoston kanssa järjestetään esteettömyyslausuntoa koskeva tilaisuus, jossa esitellään hankkeen suunnitelmat ja piirustukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Rakennuttajainsinööri Miia Havukainen esitteli vammaisneuvostolle hissipiirustukset. Vammaisneuvosto antoi kommentit esteettömyysnäkökulmista suunnitelmaan.

Merkitään, että rakennuttajainsinööri Miia Havukainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.