Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Esteettömät ja toimivat palvelut osaksi esteettömyyssuunnitelman päivitystä

MliDno-2017-2212

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Laaditaan ja kootaan ohjeistus, periaatteet ja hyviä käytäntöjä esteettömistä ja toimivista palveluista. Kutsutaan mukaan mm. Essoten asiantuntija vammaispalveluista.

Päätös

Perustetaan työryhmä, johon vammaisneuvoston edustuksen lisäksi kutsutaan Essoten ja vanhusneuvoston edustajat mukaan. Työryhmä kokoaa määrittelyt esteettömistä ja toimivista palveluista. Puheenjohtaja kokoaa työryhmän ja kutsuu koolle.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on alustavasti sopinut Essoten vammaispalveluiden henkilökunnan kanssa, että Mikkelin seudulla on tarpeen koota yhteisiä suosituksia siitä, mitä ovat esteettömät ja hyvät palvelut vammaisten näkökulmasta. Vastaavaa työtä on tehty myös muualla Suomessa. Suositusten määrittelyn pohjana voidaan käyttää liitteenä olevaa koostetta Invalidiliiton esteettömät ja hyvät palvelut –työryhmän ajatuksista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Päätetään materiaalin kokoamisesta Essoten kanssa pidettävän neuvottelun pohjaksi. Tavoitteena on koota yhdessä Essoten henkilökunnan kanssa suosituksia esteettömistä ja hyvistä palveluista Essoten vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Päätös

Päätettiin, että järjestetään työpajapäivä asian valmistelemiseksi. Työn pohjaksi selvitetään onko vastaavanlaista työtä tehty muualla ja hyödynnetään hyviä käytäntöjä. Tärkeänä nähdään kokemusasiantuntijoiden mukana olo palveluiden uudistamisessa ja suunnittelussa. Esille halutaan nostaa myös palveluista tiedottamisen tärkeys, jotta henkilöt, jotka ovat oikeutettuja palveluihin, tietävät niistä. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.