Vammaisneuvosto, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Kokouksen alussa hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.