Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

MliDno-2016-1733

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin taidemuseona oleva kiinteistö ns graniittitalo ei vastaa taidemuseolle ja museotoiminnan henkilökunnalle työtilaksi määriteltyjä teknisiä laatuvaatimuksia. Kaupunki on aloittanut uuden taidemuseon suunnittelun, joka sijaitsisi toisaalla kaupungissa, uudiskohteessa.

Osa Mikkelin uuden taidemuseon investoinnin rahoituksesta on suunniteltu toteutettavaksi nykyisen taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myymisestä saatavalla pääomalla. Uuden taidemuseon kustannusarvio on 5,97 M€. Nykyisen taidemuseokiinteistön myynnistä saatavan tulon on arvioitu olevan n. 1,5 - 2.0 M€.

Graniittitalon myyminen tapahtuisi siten, että kiinteistö luovutettaisiin uuden omistajan haltuun, kun uusi taidemuseo on valmistunut ja museo on siirtynyt. Kiinteistön myymisen ja luovutuksen välisenä aikana kaupunki maksaisi uudelle omistajalle kiinteistöstä vuokraa.

Kiinteistö on historiallisesta taustasta johtuen arvokiinteistö, joten kiinteistön myymisen tulee tapahtua erityisesti arvokiinteistöihin suuntautuneen ja valtakunnallisen kiinteistömyynnin taitavan kiinteistönvälitysliikkeen kautta. Kiinteistönvälitysliike valitaan kaupungin hankintasäännön mukaisesti kilpailuttamalla.  Kiinteistönvälittäjää valittaessa asetetaan riittävän tarkat vähimmäisvaatimukset myynnin suorittavalle toimijalle sekä kohteen markkinoinnille. Tarjousten valintaperiaatteena on halvin hinta prosentuaalisena osuutena toteutuneesta kauppahinnasta.

Kaupunki maksaa erikseen Kauppalehteen laitettavat kaksi ilmoitusta kohteesta. Kiinteistön lopullisesta myynnistä päättää valtuusto. Kiinteistön myyntiaika on n. 3 kuukautta myynti-ilmoituksen julkaisusta. Kiinteistönvälittäjän toimeksiantoon kuuluu määrittää kohteelle pyyntihinta. Kaupunki hyväksyy kohteelle pyyntihinnan ja vaihteluvälin, jolla kohde voidaan myydä. Toimeksianto allekirjoitetaan, kun pyyntihinta on päätetty kaupungin toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa teknisen toimen valmistelemaan graniittitalon myyntiä ja kilpailuttamaan kiinteistönvälitysliike toimeksiantoa varten sekä tekemään hankintapäätös asiassa. Erillisen toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu, kun kaupunki on hyväksynyt kohteen pyyntihinnan sekä alimman mahdollisen myyntihinnan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen kertoo asemakaavamuutoksen etenemistä.

Kiinteistön rakennusoikeuden määrään vaikuttaa rakennushistoriallinen selvitys jota parhaillaan laaditaan. Selvityksessä otetaan alustavasti kantaa, voidaanko tontille sallia uudisrakentamista. Mikäli uudisrakentaminen sallitaan, niin tämän jälkeen asiasta on vielä neuvoteltava Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa.

Mahdollisen käyttämättömän rakennusoikeuden määrä ja sen hyödyntämismahdollisuudet jäävät kiinteistön uuden omistajan riskiksi, jonka ostajat hinnoittelevat tarjousta jättäessään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto päättää asettaa taidemuseon kiinteistölle ns. graniittitalolla hintapyynnön 2,2 M€.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti Jaana Strandmanin kannattamana, että graniittitalon hintamäärittelyä ei tehdä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "kyllä" ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 kyllä-ääntä (Atte Ojanen, Tero Puikkonen ja Pia Puntanen) ja 4 ei-ääntä (Raimo Heinänen, Markku Himanen, Nina Nyyssönen ja Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että teknisen lautakunnan jaosto hyväksyi Raimo Heinäsen vastaesityksen äänin 4-3.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa.

Tiedoksi

Tekninen toimi/Jouni Riihelä ja tilakeskus/Jarkko Hyttinen

Käsitellyt asiat