Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vanhalan koulun peruskorjausosan urakkatarjousten hyväksyminen

MliDno-2015-738

Valmistelija

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen rakennus-, LVIA- ja SÄ-urakkatarjoukset Vanhalan koulun vanhan osan korjauksista ja muutostöistä.

Saadut urakkatarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Vanhalan koulun uudisosan ja vanhan osan korjauksien ja muutostöiden toteutukseen varatut määrärahat:

TA 2014               31 730 € (käyttö)
TA 2015             500 000 €
TA 2016             600 000 €

YHT.               1 131 730 €.

Vanhan osan korjaus- ja muutostöiden edullisimpien urakkatarjousten pohjalta laskettu kustannusarvio on 640 000 euroa, 21.5.2015/§ 18 hyväksytyn uudisosan kustannusarvio oli 480 000 euroa, yhteensä 1 120 000 euroa (alv 0 %) eli hanke on toteutettavaissa hankkeeseen varatuilla määrärahoilla.

Hankkeen korjaus ja muutostöiden aikataulu on 1.11.2015 – 30.6.2016.

Päätöksen peruste: Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy hankkeiden urakkatarjoukset, kun tarjouksen/sopimuksen arvo on > 0,3 - 1,0 milj. euroa (alv 0 %).

Vanhalan koulun peruskorjausosan korjaus- ja muutostöistä saatiin

  • viisi (5) RU-urakkatarjousta; Rakennusliike Avikainen Oy, Rakennus-Kontio Oy, RV-Saneeraus Avoin yhtiö, Rakennuspalvelu Joni Pietarinen ja OW-Asennus Oy,
  • kolme (3) LVIA-urakkatarjousta; YIT Kuntatekniikka Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja LVI-Työt Neuvonen Oy sekä
  • viisi (5) sähköurakkatarjousta; YIT Kuntatekniikka Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, Sensio Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy ja Sähkötoimisto Kenttälä Oy.

Tarjoukset ja tarjousten vertailu ilmenevät avauspöytäkirjasta ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Vanhalan koulun vanhan osan korjaus- ja muutostöiden seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:

  • RU-urakka; RV-Saneeraus Ay, 349 200 euroa (alv 0 %),
  • LVIA-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 99 700 euroa (alv 0 %) ja
  • SÄ-urakka; Sensio Oy 84 499 euroa (alv 0 %).

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset