Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjauksen urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa

MliDno-2015-1186

Valmistelija

 • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen rakennus-, LVI-, SÄ- ja AU-urakkatarjoukset Urheilupuiston katsomorakennuksen peruskorjauksesta.

Saadut tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankkeen edullisimpien urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 830 000 euroa (alv 0 %), joka alittaa hyväksytyn hankesuunnnitelmavaiheen kustannusarvion 41 000 eurolla.

Hankkeen toteutukseen varatut määrärahat:

TA 2015             300 000 €
TA 2016             600 000 € (esitys)
YHT.                  900 000 €

Hankeen toteutukseen haetaan Suomen Palloliitosta HatTric-III-olosuhdeohjelmasta harjoitus- ja toimitilahankkeisiin kohdennettua avustusta. Palloliitosta saadun tiedon mukaan avustusta voidaan hakea koko hankkeelle, ei vain yleisötilojen korjauksiin, kustannusarvio 830 000 euroa (alv 0 %), avustusarvio n. 160 000 euroa. Lisäksi hankkeen energiaa säästäviin investointeihin on haettu energia-avustusta, arvio 8 000 euroa.

Hankkeen korjaus- ja muutostöiden aikataulu on 19.10.2015 – 29.4.2016.

Päätöksen peruste: Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy hankkeiden urakkatarjoukset, kun tarjouksen/sopimuksen arvo on > 0,3 - 1,0 milj. euroa (alv 0 %). Teknisen lautakunnan jaosto myöntää myös aloitusluvan hankkeille, joiden kustannusarvio on > 0,5 - 1,0 mIlj. euroa (alv 0 %).

Urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjauksesta saatiin

 • neljä (4) RU-urakkatarjousta; Rakennuspalvelu Joni Pietarinen, OW-Asennus Oy, Lujatalo Oy ja Rakennusliike V. Mättölä Oy,
 • kuusi (6) LVI-urakkatarjousta; YIT Kuntatekniikka Oy, OW-Asennus Oy, Teknocon Oy, JP Yhtiöt Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja LVI-Työt Neuvonen Oy,
 • viisi (5) sähköurakkatarjousta; YIT Kuntatekniikka Oy, Sioma Oy, JN-Sähkörakennus Oy, Sensio Oy ja Mikkelin Sähköasennus Oy sekä
 • AU-urakka; YIT Kuntatekniikka Oy ja Fidelix Oy.

Tarjoukset ja tarjousten vertailu ilmenevät avauspöytäkirjasta ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjauksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:

 •  RU-urakka; OW-Asennus Oy, 388 622 euroa (alv 0 %)
 •  LVI-urakka; Teknocon Oy, 134 100 euroa (alv 0 %)
 •  SÄ-urakka; Sensio Oy, 75 499 euroa (alv 0 %)
 •  AU-urakka; Fidelix Oy, 7 800 euroa (alv 0 %) sekä
  myöntää hankkeelle aloitusluvan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, kulttuuri- ja liikuntapalvelut