Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Puikkonen ja Nina Nyyssönen.

Päätös

Hyväksyttiin.