Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 28.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Toiminnan ja talouden seuranta 3/2016, tilakeskus

MliDno-2016-995

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi
  • Sirpa Lokonen, taloussuunnittelija, sirpa.lokonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2016 (kv § 104/9.11.2015) mukaan hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintojen ja talouden kehityksestä kuukausittain. Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan:

- keskeisimmät strategiset toimenpiteet,
- strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointi, elinkeinojen hyvinvointi ja ympäristön hyvinvointi),
- henkilöstön määrän kehitys sekä
- talouden toteutuminen ja tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.

Tilakeskus on vuoden 2016 alusta teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluva tulosalue ja tilakeskuksen toteuma 3/2016 on toimitettu liitettäväksi teknisen lautakunnan seurantaan. Lautakunta käsittelee seurannan 26.4. pidettävässä kokouksessaan ja toimittaa raportin edelleen talouspalveluille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Jaosto merkitsee tiedoksi tilakeskuksen toteuman 3/2016, mikä on yhdistetty teknisen lautakunnan seurantaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi/Marja-Liisa Hämäläinen