Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 28.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Talonrakennusinvestointien kustannusselvitykset; Haukivuoren yhtenäiskoulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu

MliDno-2016-983

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan kustannuksiltaan yli 0,5 M€:n (alv 0 %) hankkeista tulee esittää jälkiseuranta kaupunginhallitukselle.

Vuonna 2015 yli 0,5 M€ hankkeita oli valmistunut Haukivuoren yhtenäiskoulu ja Ristiinan yhtenäiskoulu valmistui 2016.

Haukivuoren yhtenäiskoulu
Haukivuoren yhtenäiskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen vastaanottotarkastus pidettiin aikataulun mukaisesti 19.12.2014. Kohteelle myönnettiin vielä vuodelle 2015 määrärahaa 75 000 euroa keväällä tehtäviin pihojen yms. viimeistelytöihin. Kokonaiskustannukset 2011 – 2015 olivat 5 332 066 euroa (alv 0 %). Hankkeeseen myönnetyt talousarviomäärärahat olivat 5 505 000 euroa, kustannussäästö 172 934 euroa.

Ristiinan yhtenäiskoulu
Ristiinan yhtenäiskoulun korjaus-, muutos- ja laajennustöiden vastaanottotarkastus pidettiin16.2.2016. Kokonaiskustannukset 2013 – 2016 olivat 1 823 332 euroa (alv 0 %). Hankkeeseen myönnetyt talousarviomäärärahat olivat 1 990 000 euroa, kustannussäästö 166 668 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi Haukivuoren yhtenäiskoulun ja Ristiinan yhtenäiskoulun kustannusselvitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus