Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 28.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Rantakylän yhtenäiskoulun väistötilojen hankinta (lisäpykälä)

MliDno-2016-1065

Valmistelija

  • Sirpa Lokonen, taloussuunnittelija, sirpa.lokonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avonta hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 12.4.2016 Rantakylän yhtenäiskoulun siirtokelpoisten väistötilojen hankinnasta koulun saneerauksen ajaksi. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa 12.4.2016.

Määräaikaan 21.4.2016 mennessä oli saapunut neljä (4) tarjousta. Tarjoukset avattiin 21.4.2016. Tarjouksensa olivat jättäneet Cramo Finland Oy, Temporent ja Algeco Oy:ltä tuli kaksi tarjousta, joista tarjous nro 2 hylättiin, koska tarjouksessa oli ilmoitettu tarjouspyynnön vastainen toimitusaika.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Päätösesitys hyväksytystä siirtokelpoisten väistötilojen toimittajasta annetaan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Rantakylän yhtenäiskoulun siirtokelpoisten väistötilojen toimittajaksi edullisimman 340 310 euroa (alv 0 %) kokonaisvertailuhinnan antaneen Cramo Finland Oy:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, tilakeskus