Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 28.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.