Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 27.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 - 2016

MliDno-2015-1623

Kuvaus

Valmistelijat    Kiinteistöjohtaja Riitta Väänänen 044 794 3250 ja vuokrauspäällikkö Nina Hurri 044 794 2172

Pääosa tilakeskuksen n. 32 milj. euron liikevaihdosta tulee tilojen vuokratuotoista. Tästä syystä tilakeskuksen toiminnassa on tärkeää panostaa suunnitelmallisesti tilojen vuokraukseen, edistää sitä eri markkinoinnin ja hyvän asiakaspalvelun keinoin, tehdä yhteistyötä eri kaupunkiorganisaatioiden kesken, tuntea markkinat ja olla kustannustietoinen, jotta vuokrausta pystytään tekemään kannattavasti.

Tällä hetkellä tilojen vuokraajista puolet on hallintokunta-asiakkaita ja toinen puoli liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraajia.

Useimmat tilakeskuksen vuokrattavina olevat liike- ja teollisuustilat ovat heikkokuntoisia ja ikääntyneitä sekä näistä syistä edullisia, kuitenkin vielä tarkoitustaan palvelevia. Tilat pyritään pitämään vuokrattuina, käyttämään ns. loppuun, niin kauan kuin vuokraus on kannattavaa.

Kaupungin palvelurakenteen muuttuessa vapautuu myös kiinteistöjä, joita myydään, jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen ja puretaankin. Nykyisessä taloustilanteessa tehokkain tapa vaikuttaa korjausvelkaan on myydä tai purkaa kiinteistö, jota ei enää palvelutuotannossa tarvita. Vuokraustoiminnan yksi tehtävä on vastata myös kiinteistöjen myynneistä.

Tilojen vuokrauksessa ja kiinteistöjen myynneissä tärkein markkinointiviestinnän tekijä on mainonta ja sitä kautta näkyvyys. Lähiajan markkinointiviestinnän painopisteet ovat:

  • kohteessa näkyvät vuokrataan plakaatit
  • www-sivut kuvien kera
  • lehti-ilmoittelut
  • jättinäyttö
  • kohdennettu mainonta
  • kiinteistövälitykseen panostus
  • sosiaalinen media
  • massatapahtumat
  • kaupungin info-tv-mainonta

Liitteenä oleva tilakeskuksen vuokraustoiminnan valmistelema vuokraustoiminnan toiminta- ja markkinointisuunnitelma 2015 – 2016 esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi tilakeskuksen vuokraustoiminnan toiminta- markkinointisuunnitelman 2015 -2016.

Päätös

Merkittiin.