Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 27.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Talouden toteuma 7/2015

MliDno-2015-736

Kuvaus

Vuonna 2015 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.7. raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden tiedossa olevista poikkeamista.

Talous
Tilakeskuksen liikevaihdon (ulkoiset vuokratuotot) ja muiden tuottojen arvioidaan toteutuvan n. + 0,25 M€ euroa parempana ja kulujen yhteensä n. 0,22 M€ euroa suurempana kuin talousarvio. Palveluiden ostoissa menoja kasvattavat sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden pienehköt korjaustyöt (+ n. 0,33 M€). Säästöt lämmitys- ja sähkökuluissa alentavat aineet ja tarvikkeet – menoja n. - 0,30 M€. Muissa kuluissa kasvua on n. + 0,25 M€ väistötilojen vuokrakuluista johtuen. Henkilöstömenosäästöjen ennuste on n. -57 000 €.

Taseyksikölle asetetut sitovat tavoitteet:

  TA  TOTEUMAENNUSTE
liikeylijäämä 7 850 000 €  n. 7,855 M€
korvaus peruspääomasta 3,6 % 3,6 %
investointimäärärahat 5 245 000 € 5 757 000 €
vakituisen henkilöstön määrä 18 18 (2 oa.)

Investoinnit
Investointien menoennuste tilanteessa 31.12.2015 on 5 757 000 euroa (investointiohjelman mukaiset menot 5 245 000 euroa) ja tuloennuste 166 000 euroa (investointiohjelman mukaiset tulot 144 000 euroa).

Rakennusten ja osakkeiden myyntituotot
Rakennusten myyntituottoarvio (tilakeskukselle tuloutettavat tasearvot) on 2 150 000 euroa (investointiohjelman mukaiset tuotot 2 950 000 euroa).

Toiminta
Investointihankkeiden valmistelut ja toteutukset ovat aikataulussa lukuun ottamatta Anttolan yhtenäiskoulua, jonka korjauksia on jouduttu vielä jatkamaan. Vuokrausaste on saatu hienoiseen nousuun talouslamasta huolimatta suunnitelmallisella työllä. Sisäilmakorjaukset ja vuokrauskohteiden korjaustyöt ovat työllistäneet ylläpidon resursseja ja myös rakennuttajia. Rakennusten kiinteistöjen- ja pihojen hoito on kilpailutettu touko- kesäkuussa, päätökset elokuussa. Lehmuskylän päiväkoti ja Siekkilän päiväkoti purettu. Entinen Soikkalan koulu, Kantalan rivitalo ja omakotitalo Seuralankatu 30 myyty.

Henkilöresurssien uudistaminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla. Kunnossapitoinsinöörin virka joudutaan laittamaan uudelleen hakuun elokuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

 Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen talouden seurannan 7/2015.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen toimi