Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 27.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Atte Ojanen ja Raimo Heinänen.

Päätös

Hyväksyttiin.