Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 27.8.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidon kilpailutus; tarjouksen hyväksyminen

MliDno-2015-1622

Valmistelija

 • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen urakkatarjoukset Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidosta. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-julkiset hankinnat tietokannassa 22.5.2015.

Hankinnan päälaajuus:

 • kiinteistöjenhoito; muut rakennukset paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennukset
 • pihojenhoito; muut pihat paitsi Ristiinan ja Suomenniemen rakennusten pihat sekä keskustan viiden (5) julkisen rakennuksen (kaupungintalo, virastotalo, kirjasto, matkakeskus ja taidemuseo) pihat
 • kilpailutus kahtena (2) erillisenä alueena; itäinen alue (sisältää myös Anttolan) ja läntinen alue (sisältää myös Haukivuoren)
 • sopimusaika 1.7.2016 – 30.6.2019 (+ mahdolliset 2 optiovuotta)
 • sopimukseen eivät sisälly kunnossapitotyöt, vaan ne teetätetään erikseen kilpailutettavilla puitejärjestelyurakoitsijoilla.

Tarjoajille asetetut vähimmäisvaatimukset:

 • taloudellinen suorituskyky; liikevaihdon vähimmäisvaatimus (vähintään 1 M€/v viimeiseltä kolmelta (3) tilikaudelta)
 • tekninen suorituskyky; henkilöiden koulutus ja kokemus kiinteistöjen- ja ulkoalueidenhoidosta viimeisen kolmen vuoden ajalta sekä referenssit tärkeimmistä asiakkaista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.

Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset:

 • tarjouspyynnönmukaisuus
 • selvitykset ja todistukset tarjoajien kelpoisuudesta (yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta).

Tarjousten vertailuperusteet:

 • kokonaisvertailuhinta, max. 90 pistettä
 • laatu, max. 10 pistettä

- laadunvarmistussuunnitelma (max. 4 pistettä), josta ilmenevät laadunvarmistus sopimuksen syntyessä (resurssit, koulutus ja perehdyttäminen), sitoutuminen laadun kehittämiseen ja seurantaan

- omavalvontasuunnitelma (max. 6 pistettä), josta ilmenevät omavalvonnan soveltuvuus ja räätälöinti sopimukseen ja omavalvonnan suorittaminen.

Saapuneet tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankinnan kilpailutuksessa saatiin seuraavat tarjoukset:

 • Alue 1 läntinen; SOL Palvelut Oy, YIT Kuntatekniikka Oy ja HT/MHS (työyhteenliittymä Mikkelin Huoltotiimi Oy ja Mikkelin huolto- ja sisustus MHS Palvelut Oy)
 • Alue 2 itäinen; SOL Palvelut Oy ja YIT Kuntatekniikka Oy

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjoajille asetetut kelpoisuus- ja suorituskykyehdot sekä tarjotun palvelun laadunhallintasuunnitelmat.

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset antoi YIT Kuntatekniikka Oy; yhteispistemäärä 96 p (maksimi 100 p), alue 1 vertailuhinta 832 982 € ja alue 2 vertailuhinta 703 776 € (alv 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Mikkelin kaupungin rakennusten kiinteistöjen- ja pihojenhoidosta saadut kokonaistaloudellisesti edullisimmat YIT Kuntatekniikka Oy:n antamat urakkatarjoukset; alue 1 vertailuhinta 832 982 € ja alue 2 vertailuhinta 703 776 € (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, tekninen toimi