Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kiinteistöjohtaja:

  • § 2 Kunnossapitoinsinöörin valinta, 22.06.2016
  • § 5 Naisvuoren laite- ja väestönsuojan hoitotoimikunnan isännöintitehtävien hoito, 01.06.2016
  • § 6 Toimitilojen vuokraaminen Päiväkotiyhdistys Rölli ry:lle Röllinpolku 2:sta ja Teknikontie 1:stä, 28.06.2016
  • § 18 Taitolan juhlasalin lattiapintamateriaalin vaihto ja kuumennuskäsittely, 17.06.2016

Vuokrauspäällikkö:

  • § 4 Toimitilan vuokraaminen Päiväkotiyhdistys Muksula ry:lle Metsolankatu 2:sta, 05.07.2016
  • § 5 Toimitilojen vuokraaminen Mikkelin Toimintakeskus ry:lle, 05.07.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.