Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valonlähteet, lamput ja loisteputket, tarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-1805

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt 28.6.2016 kolmelta (3) toimittajalta tarjouksia hallinnoimiensa julkisten rakennusten (hallinto- ja kulttuurirakennukset, koulut, päiväkodit, palvelutalot, liikuntarakennukset) valonlähteistä. Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Hankinnasta on lähetetty paikallisille toimittajille tietopyyntö 20.6.2016, jossa on pyydetty kommentoimaan tulevan tarjouspyynnön sisältöä.

Tarjouspyynnön mukaan valonlähteiden kilpailutuksen perusteella valitaan kolme (3) toimittajaa puitejärjestelyyn. Hankinnat tullaan tekemään puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjouskilpailun tuloksena muodostuvan etusijajärjestyksen mukaisesti.

Sopimuskausi on 1.10.2016-31.12.2018, lisäksi mahdollinen yhden (1) vuoden optio.

Määräaikaan 3.8.2016 mennessä oli saapunut kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset avattiin 17.8.2016. Avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouksensa olivat jättäneet Onninen Oy ja SLO Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto valitsee valonlähteiden toimittajien puitejärjestelyyn kaksi (2) tarjouksen jättänyttä toimittajaa edullisuusjärjestyksessä; SLO Oy ja Onninen Oy.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilakeskus