Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muutos tilakeskuksen tositteiden hyväksyjiin 2016

MliDno-2016-1804

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Joidenkin henkilöstöjärjestelyjen vuoksi on tilakeskuksen laskujen hyväksyjiin tehty muutoksia. Kunnossapitoinsinööri Jussi Hietala aloitti työt 15.8.2016 ja hänet on lisätty hyväksyjiin.

Liitteessä muutokset on merkitty kursivoinnilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen laskujen hyväksyjiin tehdyt muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, Asiointipiste, tilakeskus