Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Puikkonen ja Jaana Strandman. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä maanantaina 27.3.2017 ja se on nähtävänä tiistaina 28.3.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaana Strandman. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.