Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.