Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kiinteistönvälityspalveluiden hankinta

MliDno-2017-646

Valmistelija

  • Nina Hurri, vuokrauspäällikkö, nina.hurri@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 28.2.2017 Mikkelin kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamien välittäjälle myytäväksi annettavien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen kiinteistönvälityspalveluista 31.3.2019 saakka.

Mikkelin kaupunki ei sitoudu tarjouspyynnön perusteella minimiostoihin ja kaupunki pidättää oikeuden hoitaa erikseen määriteltyjen kohteiden myynnin itse.

Hankintailmoitus (2017-005373) on julkaistu Hilma-palvelussa 28.2.2017. Hankinta kokonaisuudessaan ylittää kansallisen kynnysarvon.

Tarjoukset saapuvat 15.3.2017 ja kilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Määräaikaan 15.3.2017 klo 11 mennessä oli saapunut kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset avattiin 15.3.2017 klo 13.12. Tarjouksen olivat jättäneet Asuntoporras Oy (Kiinteistömaailma) ja Suur-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy.

Teknisen lautakunnan jaosto valitsee kiinteistövälityspalvelujen tuottajaksi Asuntoporras Oy:n 31.3.2019 saakka. Lisäksi kaupunki varaa optio-oikeuden 1+1 vuotta, jonka toteutuminen jää kaupungin harkintaan.

Kaupunki ei sitoudu minimiostoihin ja kaupunki pidättää oikeuden hoitaa erikseen määriteltyjen kohteiden myynnin itse.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilakeskus/Nina Hurri