Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 23.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kalevankankaan päiväkodin väistötilojen kilpailutus

MliDno-2017-645

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 2.3.2017 Kalevankankaan päiväkodin siirtokelpoisten väistötilojen hankinnasta päiväkodin korjaustyön ajaksi. Hankinnasta on tehty hankinnan erityispiirteiden tunnistaminen ja hankinnan yritysvaikutusten arviointi.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa 2.3.2017. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Tarjoukset saapuvat 16.3.2017 ja kilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Määräaikaan 16.3.2017 mennessä oli saapunut kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset avattiin 16.3.2017. Tarjouksensa olivat jättäneet Ramirent Finland Oy ja Cramo Adapteo.

Ramirent Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnön mukaan ”Kaikkien tilojen välillä tulee olla kulkuyhteys sisäkautta.” Ramirent Finland Oy:n antaman tarjouksen mukaisen päiväkodin tilat muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta, joiden välillä on katettu ulkoyhteys.

Teknisen lautakunnan jaosto hylkää Ramirent Finland Oy:n tarjouksen ja hyväksyy Kalevankankaan päiväkodin siirtokelpoisten väistötilojen toimittajaksi Cramo Finland Oy:n, kokonaisvertailuhinta 322 500,00 euroa (alv 0 %).

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, tilakeskus/Anne Himanen