Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan

MliDno-2016-789

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kunnan tavoitteista. Omatoiminen ja -ehtoinen toiminta onnistuu, kun siihen on olemassa toimivat puitteet. Kunta pystyy usein osoittamaan nämä puitteet kuntalaisilleen.

Otava lähialueineen on noin 2000 asukkaan kaupunginosa/kylä. Otavassa ei ole tällä hetkellä toimivia tiloja kansalaistoiminnan ja kylän seurojen käyttöön. Nuorisotalo on aivan liian pieni erilaisten tilaisuuksille ja harrastuksille. Se on myös varsin heikossa kunnossa ja kaipaa kunnon peruskorjauksen. Otavalaisilla on kokoustiloina vain seurakuntatalon sali ja ravintolasali.

Otavalaisten keskuudessa on virinnyt ajatus, jonka mukaan kaupunki voisi luovuttaa Otavan koulun lähipiirissä sijaitsevan entisen päiväkodin kylätalokäyttöön. Kaupungin kiinteistötoimi on ilmoittanut, että siitä peritään vuokraa 2700 euroa kuukaudessa. Tällaista vuokraa otavalaiset eivät ymmärrettävästi pysty maksamaan.

Kylätalon tarvetta kuvaa tässä muutama esimerkki:

 1. Otavassa on n. 15 erilaista seuraa ja yhdistystä.
   
 2. Kylätaloa tultaisiin käyttämään yhdistysten kokouksiin ja juhliin, perhejuhliin, kylän joulu - ja kesäjuhliin, yhteislauluiltoihin, iltamiin, nuorten diskoihin, kirpputoreihin, myyjäisiin, vaihtotoreihin, valokuva- ja taidenäyttelyihin, askartelu- ja käsityönäyttelyihin, keittokursseihin, askartelukursseihin, jumpparyhmiin (äiti-vauva-jumppa), äitiysneuvontaan ja -jumppaan, perhe- ja nettikahvilana, tapaamispaikkana, kaupallisina kutsu- ja esittelytilana ja lisäksi puutarhaa kesätapahtuma paikkana.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

 1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille seuroille kylätaloksi.
   
 2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
   
 3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien seurojen kanssa.

Mikkelissä 21.3.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Markku Aholainen
Petri Tikkanen, Leena Teittinen, Markku Lahikainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2016 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloite kylätalo Otavaan, tilakeskuksen lausunto

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Mikkelin kaupunki:

 1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille seuroille kylätaloksi.
   
 2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
   
 3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien seurojen kanssa.

Taustaa
Otavan opiston pihapiirissä sijaitsevaa entistä päiväkotia (Topeliuksentie 3) on kaavailtu väistötilaksi Otavan opiston linjasaneerauksen ajaksi. Kiinteistöön majoittuisi noin 20 oppilasta syksystä 2016 - toukokuuhun 2017 saakka. Otavan opisto on alustavasti ilmaissut mielenkiintoa kyseisen kiinteistön vuokraamiseen myös jatkossa. Tilakeskus on valmis vuokraamaan kiinteistöä tai myymään sen.

Otavan keskustassa olevaan nuorisotaloon (Topeliuksentie 5) on viimeisen kolmen vuoden aikana investoitu noin 150 000 euroa. Kiinteistössä on uusittu mm. vesikatto, osa ikkunoista ja wc-tilat. Lisäksi sisäpuolen pintoja on korjattu. Nuorisotilan kiinteistöstä on tällä hetkellä vuokrattu 50m² Otavan Seudun Eläkkeensaajat ry:lle. Nuorisotoimen käytössä on n. 120m².

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on palveluverkkopäivityksessään 2016 kartoittanut toiminnan siirtämistä samaan kiinteistöön kirjaston kanssa. Tällöin nuorisotalolta vapautuu 120m² tilaa vuokrattavaksi esimerkiksi kylätalokäyttöön.  

Tilakeskuksen käyttötalousmäärärahat eivät riitä edes käytössä pidettävien kiinteistöjen välttämättömiin kunnossapitokorjauksiin ja kunnossapitovelka kasvaa koko ajan.  Tilakeskus ei näin ollen voi lähteä vuokraamaan tiloja alle omakustannushinnan.

Vastauksena valtuustoaloitteen esitykseen;

 1. Mikkelin kaupungin tilakeskus on valmis vuokraamaan entisen päiväkodin tai nuorisotalon kiinteistön kylätalokäyttöön kohtuullisella markkinahinnalla. Tilakeskus on myös valmis neuvottelemaan kiinteistöjen myymisestä, mikäli kiinteistöille ei ole käyttöä kaupungin omassa toiminnassa.
   
 2. Tilojen vuokrakustannusten sisällyttämisestä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon päättää asianosainen lautakunta, annetun talousarvioraamin puitteissa. Asia on lautakunnan käsittelyssä vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.
   
 3. Mikkelin kaupungin tilakeskus tekee tarvittaessa kohteesta vuokrasopimuksen. Sopimusosapuolien määrä on käytännön syistä järkevää rajoittaa yhteen vastuulliseen toimijaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin.

 

Päätös

Esittelijä muutti esitystään, että teknisen lautakunnan jaosto antaa edellä kuvatun tilakeskuksen lausunnon valtuustoaloitteeseen Kylätalo Mikkeliin ja pyytää asiasta myös kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunnon.

Kiinteistöjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta