Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Talonrakennusinvestointien kustannusselvitys; Anttolan yhtenäiskoulu ja Anttola-talo

MliDno-2016-983

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan kustannuksiltaan yli 0,5 M€:n (alv 0 %) hankkeista tulee esittää jälkiseuranta kaupunginhallitukselle.

Vuonna 2015 yli 0,5 M€ hanke oli Anttolan yhtenäiskoulun ja Anttola-talon sisäilma- ja kosteusvauriokorjaustöiden valmistuminen.

Anttola-talolle siirrettiin kotitalousluokka, yhdistetty kuvaamataidon- ja tekstiilityönluokka sekä koulun ruokala. Tällä mahdollistettiin yhtenäiskoulun uudisosan laajuuden supistaminen.
Hankkeen kustannusten nousu johtui LVI- ja sähköistä, jotka olivat paljon ennakoitua haastavammat johtuen rakennuksen osapurkamisesta. Osa rakennuksesta purettiin pois koulun välistä, jolloin talotekniset muutokset olivat hyvin laajoja. Koululla toteutetut korjaustyöt olivat myös mittaluokaltaan suuremmat kuin hankevaiheessa oli arvioitu. Tarvittavien toimenpiteiden lopullinen laajuus selvisi vasta rakennusosien purkuvaiheessa.

Anttolan yhtenäiskoulun sisäilma- ja kosteusvauriokorjausten vastaanottotarkastus pidettiin 4.3.2015. Anttolan yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset 2013 – 2015 olivat 2 003 301 euroa (alv 0 %). Anttola-talon kirjasto- ja kotitaloustilojen muutostöiden vastaanottotarkastus pidettiin 7.11.2014 ja ruokalan muutostöiden vastaanottotarkastus pidettiin 10.3.2015. Anttola-talon muutostöiden kokonaiskustannukset 2014 – 2015 olivat 560 112 euroa (alv 0 %). Hankkeeseen myönnetyt talousarvio-, lisämäärärahat ja määrärahasiirrot olivat yhteensä 2 450 000 euroa (alv 0 %).

Hankkeelle saatiin opetus- ja kulttuuritoimen sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta 340 000 euroa vuodelle 2014.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto esittää kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittäväksi Anttolan yhtenäiskoulun ja Anttola-talon kustannusselvitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginhallitus