Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.