Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 19.5.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Anttolan palvelukeskuksen laajennus, urakkatarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-1140

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on käsitellyt 12.6.2013 § 76 valtuustoaloitetta Anttolan palvelutalon laajentamisesta. Päätös hyväksyttiin asiakaspaikkojen lisäämisestä Anttolan palvelutaloon huomioiden kaupunginhallituksen hyväksymän kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Joulukuussa 2015 Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vahvistamisen yhteydessä Anttolan palvelukeskuksen laajennuksen.

Laajennus ja muutostöiden tavoitteet
Palvelukeskuksen laajennus tarkoittaa, että nykyisen 12 asukaspaikan sijaan saadaan lisää asukaspaikkoja yhteensä 10. Laajennuksen jälkeen palvelukeskuksessa on 17 pitkäaikaiseen asumiseen tarkoitettua asukashuonetta sekä 4 lyhytaikapaikkaa (kaksi suurempaa asukashuonetta) sekä 1 ns. kriisipaikka eli asukaspaikkoja yhteensä 22. Käytännössä oman palvelutuotannon asukaspaikkamäärän kasvaessa paikkoja voidaan hyödyntää, kun palvelurakennetta kevennetään ja mm. omaishoitajien lomien aikana asiakkaita voidaan hoitaa asumispalveluissa kalliimman tk-osastohoidon sijaan.

Kustannukset
Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä vuodelle 2016 on 700 000 euroa.
Laajennus- ja muutostöiden kokonaiskustannusarvio on 700 000 euroa.

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 27.4.2016 Anttolan palvelukeskuksen laajennus- ja muutostöiden rakennus-, LVIA- sähkö- ja sprinkleriurakoista. Hankinta on julkaistu Hilma-palvelussa 20.4.2016. Tarjoukset tulevat takaisin 17.5.2016 ja ne avataan samana päivänä ja urakkakilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Päätösesitys hyväksytyistä rakennus-, LVIA-, sähkö- ja sprinklerurakoitsijoista annetaan kokouksessa.
Saadut tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankkeen edullisempien urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 731 940 € (alv 0 %), joka ylittää hyväksytyn hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvion n. 32 0000 eurolla.

Anttolan palvelukeskuksen laajennuksesta saatiin

  • viisi (5) rakennusurakkatarjousta; Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy, OW-Asennus Oy, Kaarirakennus Oy, Rakennusliike Mättölä Oy ja JL-Rakennuttajat Oy:n ilmoitus etteivät anna tarjousta
  • kuusi (6) LVIA-urakkatarjousta; Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, Star Expert Oy, Caverion Suomi Oy, JP Yhtiöt Oy
  • neljä (4) sähköurakkatarjousta; Mikkelin Sähköasennus Oy, JN-Sähkörakennus Oy, Caverion Suomi Oy ja VSS-Sähkö Oy
  • kaksi (2) sprinklerurakkatarjousta; Promist Oy ja Besase Oy

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Anttolan palvelukeskuksen laajennuksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:

  • Rakennusurakka; Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy, 491 893,09 euroa (alv 0 %)
  • LVIA-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 62 900 euroa (alv 0 %)
  • Sähköurakka; JN-Sähkörakennus Oy, 46 147,08 euroa (alv 0 %)
  • Sprinklerurakka; Promist Oy, 11 000 euroa (alv 0 %) sekä

myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

asianosaiset, tilakeskus