Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2016

MliDno-2015-2199

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeistuksen mukaan hallintokuntien vuoden 2016 laskujen ja palkkailmoitusten hyväksyjistä sekä asiatarkastajista on tehtävä päätös joulukuussa 2015. Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus on oltava sellaisilla henkilöillä, jotka tietävät asiasisällön. Asiatarkastajan täytyy osata tehdä laskun tiliöinti ja todeta laskun sisällön oikeellisuus, joskin hyväksyjä vastaa koko laskun oikeellisuudesta tiliöinteineen. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä.

Em. ohjeita noudatten tilakeskuksen laskujen ja palkkailmoitusten hyväksyjät ja asiatarkastajat on koottu oheiseen liitteeseen. Nimikirjoitusnäytteet uusien hyväksyjien osalta toimitetaan päätöksen yhteydessä Kunnan Taitoa Oy:öön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2016 esityksen mukaisesti.

Päätös

Siirretään käsiteltäväksi joulukuun jaoston kokoukseen.

Valmistelija

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja, riitta.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Riitta Väänänen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2016 esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, yhteispalvelupisteet, tilakeskus, tekninen toimi